Välkommen till webbutbildningen om bemötande!

 

Webbutbildningen riktar sig särskilt till dig som arbetar inom funktionshinderverksamheter. Utbildningen spänner över följande områden: det goda mötet, professionellt förhållningssätt och kommunikation.

 

 

När du gått igenom alla kapitel, tagit del av reflektionsuppgifter och testfrågor kommer du ha en grundkunskap om hur du kan bemöta människor i olika situationer i ditt arbete. Varje möte med en människa är dock unikt. Det finns inte ett ”bästa sätt” att agera på i alla sammanhang. Diskutera med dina kollegor och din chef när du stöter på situationer i ditt arbete där du känner dig osäker på hur du ska göra!Bemöt_intro