Hoppa över navigation

Dokumentation

Visar dokumentation för: Länkar

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum, ett nav inom området hjälpmedel och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Skolmatens Vänner arbetar för att främja maten i skolor och förskolor. Verksamheten bedrivs av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. I nätverket ingår 33 kommuner och stadsdelar i Västra Götaland.