Välkommen till webbutbildningen om dokumentation!

 

 

Genom webbutbildningen får du som arbetar inom funktionshinderområdet lära dig varför och hur du ska dokumentera i ditt arbete. När du gått igenom utbildningen har du fått en grundläggande kunskap om de regler som styr vad och hur du ska dokumentera.

 

Varje arbetsplats har olika rutiner och metoder för dokumentation. För att kunna dokumentera på ett korrekt sätt behöver du därför även få information om vad som gäller på just din arbetsplats.

Be din dina kollegor eller chef visa vilka rutiner som finns!Dokument_intro