Introduktion

Göteborgsregionens kommunalförbund GR har i samarbete med anställda i kommunerna Ale, Kungälv, Härryda och Partille tagit fram webbutbildning för kommunanställd personal. Utvecklingsarbetet har stöttats av Svenska ESF-rådet. Utbildningarna är gratis och öppna för vem som helst att ta del av. Det enda du behöver göra är att registrera dig.

Idag finns fem utbildningar, men fler är under utveckling. Utbildningarna Lagar och bestämmelser, Hygien, Dokumentation samt Bemötande riktar sig i huvudsak till personal inom funktionshinderverksamheter. Måltidsservice riktar sig i huvudsak till de som arbetar i kök inom skola och äldreomsorg, men givetvis kan även andra personalgrupper ha utbyte av utbildningarna.

Du som ska genomgå utbildningarna kan ha fått i uppdrag av din chef att göra det, eller så har du hittat hit själv och är nyfiken på att pröva dina kunskaper. Syftet med webbutbildningarna är att du som är nyanställd ska få grundläggande kunskaper inom ditt arbetsområde och inblick i vad arbetet kan innebära. Webbutbildningarna kan också användas av erfaren personal för att repetera och fräscha upp sina kunskaper. I varje utbildning finns ett område som heter reflektion. Där finns beskrivningar av olika dilemmasituationer du kan stöta på i ditt arbete. Reflektionsuppgifterna lämpar sig såväl för självstudier som till diskussionsunderlag på arbetsplatsträffar.

Lycka till med dina studier!

Text: Anna Werner Stjärnered, Maria Krafft Helgesson, Cecilia Johansson, Eva Bellander, Görel Bini Gustafsson och Theresa Larsen

Bild: Anders Deros, Pia Schmidtbauer och Theresa Larsen

Uppdaterat november 2012GRo_intro_1