Välkommen till webbutbildningen om hygien!

 

Webbutbildningen om hygien berör riktlinjer för hygienrutiner vid omvårdnadsarbete och livsmedelshantering. Utbildningen belyser bland annat regler avseende handhygien samt användning av handskar och skyddskläder. När du gått igenom alla kapitel samt tagit del av utbildningens reflektionsuppgifter och testfrågor har du en grundkunskap inom området.

 

För att kunna utföra ditt arbete på ett korrekt sätt behöver du dessutom ta reda på vilka rutiner och föreskrifter som gäller i just din kommun och på din arbetsplats. Fråga din chef och dina kollegor!Hygien_intro