Välkommen till webbutbildningen om måltidsservice!

 

Webbutbildningen i måltidsservice är i första hand tänkt som en introduktionsutbildning för dig som är nyanställd inom måltidsservice på en skola eller inom äldreomsorgen. Utbildningen kan även användas som en repetition för dig som arbetat några år.

Utbildningen innehåller sju kapitel: livsmedelslagstiftningen, egenkontroll, hygien, bemötande, offentlighets- och sekretesslagstiftningen, arbetsmiljö och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När du gått igenom utbildningen kommer du ha en grundkunskap inom ditt arbetsområde. För att kunna utföra ditt arbete på ett korrekt sätt behöver du dessutom ta reda på vilka rutiner och föreskrifter som gäller i just din kommun och på din arbetsplats. Fråga din chef och dina kollegor!Ma¦èltid_intro