Välkommen till webbutbildningen om lagar och bestämmelser!

 

Webbutbildningen i lagar och bestämmelser belyser några av de viktigaste lagar och föreskrifter som styr arbetet inom funktionshinderverksamheter. När du gått igenom utbildningen kommer du att ha fått en överblick över lagar och regler som du bör känna till för att kunna utföra ditt arbete på ett korrekt sätt.Lagar_intro